Tečna elipsy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:587.75 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určenpro frontální výuku, tj. využití prezentace při zavádění učiva o tečně elipsy.

Úvodem jsou zopakovány vzájemné polohy kružnice a přímky.

Hlavni část materiálu spočívá v odvození rovnice tečny elipsy a v řešení úloh v části „Příklady“. Jako nedostatek vnímám absenci autorského řešení úloh.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.