Středový a obecný tvar rovnice kružnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:591.11 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autorkyurčen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva.

Úvodem jsou dvě uvozující otázky týkající se obecných rovnic přímky a roviny.

Hlavni část materiálu spočívá v odvození obecné rovnice kružnice ze znalosti středového tvaru. Odvození je doplněno příkladem na určení, zda zadaná rovnice je či není obecnou rovnicí kružnice.

V závěru jsou uvedeny tři úlohy bez autorského řešení a dokonce i bez správných výsledků.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.