Středová souměrnost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:97.28 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení látky středová souměrnost. Materiál má podobu pracovního listu s celkem třemi sadami úkolů, ve kterých žáci hledají obrazy objektů ve středové souměrnosti s daným středem, případně rozhodují, zda jsou objekty středově souměrné či ne. Materiál je pestrý, úlohy jsou různorodé, autorka ve velké míře využívá grafické zadání, které je přehledné a pro žáky přitažlivé. V některých úlohách dochází při řešení úlohy k znepřehlednění situace (konkrétně v úloze 2, kde je velké množství objektů a zakreslované úsečky, procházející bodem S částečně splývají). V úloze 1d) není ze zadání jasné, zda body O1 a O2 měly být středy kružnic k1 a k2 a jen při zpracování dokumentu "utekly" ze svého místa nebo jde o body, ležící mimo kružnice. Pokud ano, pak se žákům bez určení středu kružnic bude jejich obraz sestrojovat velmi těžko.

Součástí materiálu není správné kontrolní řešení, pracovní list tedy nelze využít k samostatné domácí práci žáků s možností samostatné kontroly.