Středová souměrnost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:627.2 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace ve formátu ppt byla vytvořena jako výuková opora při výkladu či procvičování látky středová souměrnost. Na pěti prvních listech prezentace je zaveden pojem středová souměrnost a vysvětlen způsob zápisu. Dále je popsán způsob, jak sestrojit obraz bodu, úsečky a trojúhelníku ve středové souměrnosti.

Na posledních dvou listech jsou zadány dvě úlohy k samostatnému procvičení látky.

Materiál nemá žádnou přidanou hodnotu, lze jej ale využít pro samostudium nebo základní výukový materiál Součástí materiálu není správné kontrolní řešení úloh k procvičení.