Středová a obecná rovnice hyperboly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:707.45 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určenpro frontální výuku učiva o úpravách středového tvaru hyperboly na obecný tvar.

Úvodem je připomenut středový tvar hyperboly.

Hlavni část materiálu spočívá v řešení ukázkového příkladu na úpravu středového tvaru na obecný tvar hyperbolya určení hlavních vlastností zadané paraboly.

V závěru „Příklady“ autorka uvedla 6 úloh bez autorského řešení i bez výsledků, což považuji za nedostatek, podobně jako porušování některých typografických pravidel.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.