Strany v pravoúhlém trojúhelníku - Pythagorejské trojúhelníky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:84.9 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určený k zopakování a procvičení celku Pythagorova věta se zaměřením na Pythagorejské trojúhelníky. V úvodu materiálu je zopakována potřebná teorie - znění Pythagorovy věty, její grafický význam a také vysvětlení co jaké vlastnosti mají Pythagorejské trojúhelníky. Následují dvě sady úloh k procvičení této látky, jedna sada je zaměřená na ověřování, zda předložená trojice přirozených čísel může být délkami stran Pythagorejského trojúhelníku, druhá sada úloh je zaměřená na doplnění chybějící délky strany v trojici délek stran Pythagorejského trojúhelníku.

Úlohy jsou si velmi podobné, délky stran jsou většinou dvojciferná čísla, materiál tedy procvičuje zejména umocňování a odmocňování větších čísel. Povolíme-li žákům k práci tabulky či kalkulačky, stávají se úlohy materiálu jen rutinními počty, bez kalkulaček zase mají žáci velmi ztíženou práci ve druhé sadě úloh zaměřených na dopočítání délky třetí strany odmocněním.

Materiál obsahuje pouze rutinní početní úlohy, neobsahuje žádnou aplikační úlohu k tématu.

Součástí materiálu je i správné kontrolní řešení, materiál tedy může sloužit k samostatné práci žáků s možností vlastní kontroly.