Strany v pravoúhlém trojúhelníku - Pythagorejské trojúhelníky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:84.9 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tématického celku Pythagorova věta. Materiál se zaměřuje na Pythagorejské trojúhelníky, tedy pravoúhlé trojúhelníky s celočíselnými délkami stran. V úvodu materiálu autor pojem Pythagorejský trojúhelník vysvětluje a uvádí na vzorové úloze postup, jak zjistit, zda je trojúhelník Pythagorejský, případně jak dopočítat chybějící délku strany, pokud víme, že trojúhelník Pythagorejský je.

Druhá část materiálu je určena k samostatnému procvičení tohoto učiva, má podobu dvou tabulek, ve kterých je vždy část údajů zadaná a jeden chybějící údaj má žák dopočítat. Materiál obsahuje dostatek úloh k procvičení, bez možnosti použít kalkulátor bude materiál dobře sloužit i jako procvičení delších výpočtů nebo jako procvičení práce s tabulkami (druhá mocnina a odmocnina čísla).

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.