Statistika - pojmy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:325.63 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení látky statistický soubor. Materiál má podobu pracovního listu se dvěma úlohami zaměřenými na práci se základními charakteristikami statistického souboru a jejich správným určením.

Materiál je vhodně strukturován, obě úlohy mají základ v reálných jevech z běžného života. 

Součástí materiálu je správné kontrolní řešení úloh.