Statistika - diagramy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:408.06 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení dovednosti žáka zpracovat graficky předložená data. Materiál je tvořen pracovním listem se třemi úlohami, v každé z úloh má žák na základě zadaných údajů vytvořit jeden ze základních typů diagramů (kruhový, sloupcový, spojnicový) a dále z grafického znázornění vyčíst potřebné údaje. 

Druhou část materiálu tvoří kontrolní řešení (v první úloze jen textová podoba bez obrázku) a komentáře k volbě parametrů konstruovaných diagramů, poslední část materiálu pak výukový text, který může žákům při konstrukci diagramů pomoci, uvádí příklady užití jednotlivých diagramů a jejich výhody. Materiál lze tedy použít i pro samostatnou práci žáků s možností samostatné kontroly, ať ve škole či doma.

V materiálu autorka nedodržuje stejnou terminologii (v první části jsou grafické výstupy nazývány grafy, ve druhé a třetí části pak diagramy). Pro požadovanou přesnost u příkladu 2 by bylo dobré dát žákům např. milimetrový papír.