Statistika - diagramy_2

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:325.63 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu přináší námět k procvičení učiva grafické znázornění statistických údajů. Materiál obsahuje pracovní list s tabulkou, metodické pokyny jak s materiálem pracovat a teoretické poznatky potřebné k vypracování úlohy. 

Předložená tabulka je připravena pro provedení statistického šetření ve třídě, ze kterého poté budou žáci vycházet při grafickém zpracování jednotlivých sledovaných znaků. V záhlaví tabulky je uvedeno 6 statistických znaků různého typu, ty lze samozřejmě změnit dle zájmů žáků v konkrétní třídě. Každý žák pak z vyplněné tabulky dostane jeden sloupec s konkrétním znakem, který graficky zpracuje dle vlastní úvahy nejlepším (v zadání nejoriginálnějším) způsobem.

Materiál obsahuje pěkný námět, který je potřeba před zadáním žákům uzpůsobit konkrétní třídě. Charakter materiálu neumožňuje uvést správné řešení, je zapotřebí jednotlivá řešení žáků s nimi individuálně rozebrat. 

Charakter zadání se nabízí pro zpracování pomocí tabulkového procesoru na počítači.