Statistika 2. - řidiči, spolujezdci

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:375.16 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál v podobě prezentace byl vytvořen jako podklad pro realizaci statistického šetření v terénu. Obsahuje tři tabulky k doplnění zjištěných (sesbíraných) údajů a tři již vytvořené grafy. K materiálu chybí metodika, takže grafy v prezentaci nedávají žádný smysl (pravděpodobně měly údaje v grafu pouze reprezentovat typ grafu).

Materiál obsahuje velmi pěkný námět k realizaci statistického šetření, bylo by ale potřeba přidat komentáře jak data sesbírat a zapsat a jak ze sesbíraných dat vytvořit požadované grafy.

Materiál v této podobě nedoporučujeme k použití, lze jej využít jako inspiraci a námět k žákovskému projektu.