Statistika 1. - základní terminologie

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:365.52 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál v podobě jednoduché prezentace byl vytvořen jako metodická podpora při probírání látky statistika. Prezentace se zaměřuje na úvodní pojmy (co je statistika, základní statistické pojmy statistický soubor, statistická jednotka, znak). Na klasickém příkladu (známky z matematiky ve třídě) je vysvětleno, jak lze získaná data statistického šetření vyjádřit pomocí jednoduché tabulky. V tabulce jsou použity další základní pojmy četnost a relativní četnost, a to bez předchozího vysvětlení pojmů.

Materiál je obsahově velmi chudý, obsahuje jediný příklad triviálního statistického šetření.

Nedoporučujeme k použití.