Statistická šetření

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:182.08 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě jednoduché prezentace je dle autora zaměřen na statistická šetření. Obsahuje (kromě úvodní strany s otázkami ke zjištění co žáci o statistice vědí ze svého života) popis jednoduchého pokusu s opakovaným házením šestibokou kostkou a připravený list k zapsání výsledků. Materiál neobsahuje ani očekávané výsledky k porovnání, ani žádnou další přidanou hodnotu. V této podobě nepovažujeme materiál za nijak přínosný, jeho použití vidíme pouze v možnosti inspirovat kolegy k podobné aktivitě.