Společný jmenovatel zlomků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:64.73 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení celku převádění zlomků na společného jmenovatele. Kromě úvodního krátkého shrnutí teoretických předpokladů (připomenutí termínu společný násobek, krácení a rozšiřování zlomků) obsahuje dvě sady úloh, jednu sadu zaměřenou na převedení zlomku na zlomek se stejnou hodnotou, ale jiným jmenovatelem pomocí rozšiřování nebo krácení a dále sadu úloh na nalezení společného jmenovatele dvou zlomků. Úlohy jsou jednoduššího typu, samostatně lze materiál použít spíše na mechanické procvičení převádění zlomků na jiný jmenovatel. Materiál neobsahuje aplikační úlohy, zaměřené na praktické využití procvičené dovednosti.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál tedy lze použít k samostatné práci žáků nebo domácímu procvičování s možností vlastní kontroly.