Společný jmenovatel zlomků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:64.73 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení látky rozšiřování a krácení zlomků. V úvodu materiálu autor vysvětluje pojmy rozšiřování a krácení a vztahuje tyto operace k učivu převádění zlomků na společného jmenovatele. Druhá část materiálu je určena k procvičení vysvětleného učiva. Tato část obsahuje dvě sady úloh, první je zaměřena na rozšiřování a krácení zlomků, druhá sada pak na převádění dvojic zlomků na společného jmenovatele.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh, pozor při otevírání materiálu v jiném programu než v MS Office Word, může dojít ke změně formátování dokumentu.