Soustavy rovnic – sčítací metoda

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:584.24 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

V materiálu je na dvou ukázkově vyřešených příkladech vysvětlena sčítací metoda řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých.

Řešení je celkem podrobné a materiál tak může být vhodnou pomůckou pro výuku.

Úlohy jsou svojí obtížností určeny spíše pro žáky ZŠ.