Soustavy rovnic - sčítací metoda

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.02 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentace je určena pro podporu výuky řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých.

V materiálu jsou zadány dvě velmi jednoduché soustavy dvou rovnic, které pro využití prvního kroku sčítací metody nepotřebují žádné úpravy.

Obtížnost je přiměřená spíše pro žáky ZŠ než pro žáky SŠ. Autorské řešení je dostatečně podrobné.

Jako negativní lze považovat nesprávnost pojmenování metody. První krok obou řešení využívá sčítací metodu, ale druhý krok je již řešení dosazovací metody.

V materiálu se nevyskytují chyby odborného matematického charakteru a jen několik chyb grafického charakteru nebotypografického charakteru.

Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress a ani s aplikací Google Prezentace. Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office.

Materiál je možné použít „tak jak je“ v některé z hodin, kde se probírá sčítací metoda řešení soustavy rovnic, jako ukázka chybného využití sčítací metody. Obě řešení jsou kombinací metod sčítací a dosazovací.