Soustavy rovnic – metoda srovnávací

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.39 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentace je určena pro podporu výuky řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých pomocí dosazovací metody.

V materiálu jsou zadány dvě velmi jednoduché soustavy dvou rovnic, které lze poměrně snadno řešit pomocí srovnávací metody.

Obtížnost jsou soustavy přiměřenéspíše pro žáky ZŠ než pro žáky SŠ. Pro zopakování metody však soustavy vyhovují. Autorské řešení je dostatečně podrobné.

V materiálu se nevyskytují chyby odborného matematického charakteru a jen několik chyb grafického charakteru nebotypografického charakteru.

Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress a ani s aplikací Google Prezentace. Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office.

Materiál je možné použít „tak jak je“ v některé z hodin, kde se opakuje (mělo by se jednat o znalost ze ZŠ)srovnávací metoda řešení soustav dvou rovnic o dvou neznámých.