Soustavy lineárních rovnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:358.91 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě prezentace je určen k vysvětlení a procvičení dosazovací metody při řešení soustav dvou lineárních rovnic. Autor v úvodu materiálu zmiňuje i jiné metody pro řešení soustav rovnic, prezentace se nicméně věnuje pouze metodě dosazovací. Materiál obsahuje několik modelových příkladů, na kterých je postup řešení demonstrován a také řešené příklady k procvičení metody. V závěru materiálu autor uvádí několik cvičení pro samostatnou práci žáků, u každé soustavy je uvedeno správné řešení již bez postupu.

Materiál obsahuje drobnější chyby, které nebrání správnému porozumění materiálu.