Soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:236.03 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky „soustav lineárních rovnic“.

Úvodem jsou definovány jak lineární rovnice o dvou neznámých a také soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých a rozdělení řešení na grafické a početní.

Nejdříve se autorka zaměřila na grafické řešení soustavy dvou rovnic včetně dvou příklady (druhému příkladu chybí úvod). Oba příklady jsou bez tabulky.

V části věnované početnímu řešení se autorky věnuje jen metodám sčítací a dosazovací, přičemž následně v řešení pomocí metody sčítací využila metodu kombinovanou (kombinace sčítací a dosazovací metody). Následné řešení (pominu-li chybný název metody) je matematicky správné.

Na závěr jsou uvedeny 4 úlohy (z toho 2 ze sb. od M. Hudcové) sice nazvané jako příklad, ale řešení již není uvedeno.

Vzhledem k tomu, že materiál neobsahuje řešení některých úloh a ani výsledky některých úloh, domnívám se, že jeho přínos není příliš velký, ale ve výuce např. na SOU je použitelný.