Soustava dvou složitějších lineárních rovnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:260.63 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky soustavy lineárních rovnic. Materiál má podobu pracovního listu, který sestává ze tři úloh zaměřených na řešení soustav lineárních rovnic obsahujících zlomky (včetně neznámé ve jmenovateli) a tabulky, do které mají žáci zapisovat jednotlivé kořeny soustav uspořádané dle velikosti vzestupně. Tabulka funguje jako tajenka, kdy při správném výpočtu a seřazení hodnot jednotlivých kořenů vychází z písmen označujících proměnné v jednotlivých rovnicích smysluplné slovo (jméno). Forma zadání a spojení s tajenkou zvyšuje přitažlivost zadání pro žáky.

Rovnice v soustavách jsou netriviální, při řešení soustav je zapotřebí vždy nejprve odstranit jmenovatele zlomků vynásobením vhodným nenulovým výrazem. Žáci jsou vedeni také k ověřování řešení pomocí zkoušky.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh včetně postupu řešení i výsledné tajenky.