Soustava dvou nerovnic o jedné neznámé

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:247.3 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky „soustav lineárních nerovnic“.

Úvodem je vysvětleno, co je to soustava lineárních nerovnic a je naznačen postup řešení.

Následují tři příklady doplněné autorským řešením. První příklad má sice správné řešení, ale závěr je chybný (tj. horní mez intervalu je číslo -4).

Závěrem jsou uvedeny dvě úlohy ze sbírky M. Hudcové, ale nejen bez řešení, ale i bez výsledků.

Vzhledem k tomu, že materiál neobsahuje řešení (a ani výsledky) některých úloh, domnívám se, že jeho přínos není příliš velký, ale ve výuce např. na SOU je použitelný (po opravě chyb).