Soustava dvou lineárních rovnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:253.09 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky soustava dvou lineárních rovnic. Má podobu pracovního listu, obsahujícího tři soustavy jednoduchých lineárních rovnic s celočíselnými koeficienty a celočíselným řešením. Na základě výsledků jednotlivých rovnic žák poté vybírá z nabídky pravdivá tvrzení, vztahující se ke kořenům rovnic.

Materiál je vhodně strukturován, obsahuje dostatek místa pro výpočty. Po obsahové stránce jde o průměrný materiál jednoduššího charakteru, který by měl zvládnout i začátečník.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech soustav rovnic.