Soustava dvou lineárních rovnic aneb lyžařský výcvik

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:260.88 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tématického celku soustava dvou lineárních rovnic. Materiál patří do sady podobných materiálů stejné autorky, která je koncipována jako série příběhů  ze života jedné rodiny. Do různých situací, které rodina prožívá, jsou zasazeny matematické úlohy. Materiál lyžařský výcvik je zaměřen na sestavení soustavy lineárních rovnic na základě informací z textu a následné řešení získané soustavy.

Materiál je nápaditý, kontext, do kterého je zasazen je žákům blízký a zvyšuje atraktivitu materiálu pro žáky. Z hlediska náročnosti řešení soustav rovnic patří materiál spíše mezi jednoduché,  v materiálu jde zejména o procvičení matematické čtenářské gramotnosti a správnou interpretaci informací z textu.

Součástí materiálu je i správné řešení jednotlivých úloh včetně soustav rovnic a postupu jejich řešení.