Souřadnice vektoru a jeho velikost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:679.27 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál jsem odzkoušel v programech LibreOffice Impress a PowerPoint Mobile, které je možné používat legálně zdarma. Ani jeden z programů materiál nezobrazil bezproblémově.

Microsoft Office PowerPoint, komerční program, ve kterém byl materiál, pravděpodobně, vytvořen, nemám k dispozici a podobně jej nemusí mít ani další uživatelé. Tudíž komplikací je, že materiál není bezproblémově použitelný pro volně dostupný software. Možná by jen stačilo materiál šířit jako ppsx.

 

V materiálu je zaveden pojem orientovaná úsečka, vektor a velikost vektoru. Každá část je vhodně doplněna úlohou z ukázkovým autorským řešením.

 

Na závěr materiálu jsou uvedeny tři úlohy na procvičení, ale není uvedeno autorské řešení a ani výsledky.

 

Jako nedostatek bych viděl nedodržování pravidel značení vektorů. V některém místě autorka uvádí, že vektor se značí malým písemenem se šipkou, v další části používá malé tučné písmeno a v další části již značení vektoru není ani tučné a ani se šipkou.

 

Materiál může pravděpodobně vhodně doplnit výklad vyučujících, kteří mají k dispozici MS Office a odmyslí si a posluchače upozorní na nedostatky.