Souhrnné opakování

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.31 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentace je určena pro jednu z procvičovacích či opakovacích hodin na téma rovnice a jejich soustavy (včetně nerovnice). Materiál dle autorky může sloužit i jako zadání opakovací písemné práce.

Zadání je tvořeno čtyřmi úlohami. Úlohy jsou na: řešení kvadratické rovnice, rozklad kvadratického trojčlenu, slovní úloha na součin dvou po sobě jdoucích lichých čísel a řešení kvadratické nerovnice.

Řešení úloh je obtížností přiměřené spíše žákům ZŠ než žákům SŠ.

V materiálu se nevyskytují chyby odborného matematického charakteru a nedostatků grafického či typografického charakteru je jen několik.

Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress a ani s aplikací Google Prezentace. Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office.

Materiál je možné použít „tak jak je“ v některé z opakovacích hodin ohledněřešení kvadratických rovnic a nerovnic.