Souhrnné opakování - Pythagorova věta

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:748.54 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace v PowerPointu je dle autora určen k souhrnnému procvičení látky Pythagorova věta. Materiál obsahuje pouze dvě úlohy, pracující s výpočtem délek přepony pravoúhlého trojúhelníku. Zadání je klasické, bez nápadu a invence. Řešení je uvedeno na jedno desetinné místo, požadovaná přesnost výpočtu ani nepřesnost výsledku není nikde zmíněna či řešena.

Součástí materiálu je kontrolní řešení.