Souhrnné opakování (posloupnosti, analytická geometrie)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:753.77 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

V materiálu jsou uvedeny čtyři úlohy, které by měly sloužit jako souhrnné opakování pro "upevnění si veškerého probraného učiva".

První úloha je na konstrukci trojúhelníku, druhá úloha je na aritmetickou posloupnost, třetí úloha se týká geometrické posloupnosti a čtvrtá úloha se týká "analytické posloupnosti" (spíše však analytické geometrie).

U první úlohy mě převapilo, že nejdříve autorka trojúhelník konstruuje a teprve následně popisuje postup konstrukce.

Ačkoliv jsem se pokusil materiál otevřít v programu PowerPoint Mobile a v LibreOffice Impress, ani v jednom z nich se materiál neotevřel korektně a bylo velmi obtížené se v něm vyznat, přičemž některé části nebyly dostatečně čitelné. Je možné, že v komerčním programu PowerPoint materiál bude fungovat.