Slovní úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:607.23 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace je určen k procvičení slovních úloh se zaměřením na celky procenta, úměrnosti, poměr, trojčlenka.Prezentace obsahuje celkem 10 slovních úloh, zadání každé úlohy je pojato jako zajímavý příklad z reálného života, důraz v úlohách je kladen na zdravý životní styl, čímž se matematický obsah vhodně spojuje s výchovným. Slovní úlohy jsou různé náročnosti, od úvodních triviálních úloh po náročnější úlohy s větším počtem kroků.

Materiál je doplněn vtipnými ilustracemi, který zvyšují jeho atraktivitu, u každé úlohy je (na stejném listu jako zadání) uvedeno správné řešení.

V závěru materiálu je zařazena jedna bonusová úloha, která vede žáky ke zjištění a výpočtu úrovně jejich tělesné zdatnosti, čímž téma slovních úloh zařazených v materiálu vhodně uzavírá.