Slovní úlohy zaměřené na dělení desetiiných čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:271.49 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tématického celku desetinná čísla a matematické čtenářské gramotnosti. Zadání dvou předložených úloh vychází z údajů, které děti musí zjistit z faktů otištěných ve dvou fiktivních novinových článcích. Předložené úlohy pak řeší jako klasické slovní úlohy, postup při řešení je autorkou naznačen. Žáci dle pokynů autorky mají úlohy řešit pomocí rovnic, není to ale nutné a u žáků z mnoha škol to s ohledem na zařazení tématického celku rovnice do vyšších ročníků ani nebude možné. 

Úlohy jsou pro žáky zajímavé, v obou slovních úlohách žáci řeší jednak převádění jednotek, jednak dělení desetinného čísla číslem přirozeným nebo desetinným. Náročnost dělení je spíše vyšší, žáci po úpravě dělí i trojciferným číslem. Úlohy tohoto typu nejsou časté, doporučujeme materiál pozornosti široké učitelské veřejnosti.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.