Slovní úlohy – základy finanční matematiky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:250.52 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě prezentace byl vytvořen jako výuková opora při výkladu a procvičování látky finanční matematika. Prezentace obsahuje úvodní část s vysvětlením některých pojmů finanční matematiky (pojmy úrok, úvěr a rpsn). V další části materiálu se kromě těchto pojmů ve výpočtech objevuje ještě pojem daň (daň z příjmu) a v příkladech k procvičení se počítá složeným úrokováním. Bylo by dobré tyto pojmy také objasnit či připomenout a vysvětlit rozdíl v postupu při jednoduchém a složeném úrokování. Po teoretickém úvodu následují dvě řešené úlohy a sada úloh k samostatnému procvičování. Součástí materiálu jsou autorská řešení úloh k procvičení. Úlohy v této části jsou náročnější, dvě z úloh je nutné počítat složeným úrokováním. Tyto úlohy by si zasloužily kromě výsledku i postup řešení. Tyto úlohy se nabízí řešit pomocí tabulkového procesoru, ve kterém můžeme nasimulovat vstupní podmínky a vývoj zůstatku.