Slovní úlohy – trojčlenka

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:250.22 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě prezentace byl vytvořen jako metodická podpora při výkladu a procvičování látky přímá a nepřímá úměrnost. Prezentace obsahuje úvodní část s teoretickými východisky, část kdy žáci rozhodují, zda jde o vztah přímé či nepřímé úměrnosti, dvě řešené úlohy a část s úlohami k procvičení.

Část s příklady vztahů neobsahuje kontrolní řešení. V druhé části jsou rozebrány dvě úlohy, jedna se vztahem přímé a jedna se vztahem nepřímé úměrnosti. Převod vztahu (šipky) na výpočet (rovnice) je metodicky nevhodně vysvětlen, není jasné jaký je rozdíl mezi prací s přímou a s nepřímou úměrností. V části úlohy k procvičení jsou uvedeny jiné úlohy než jsou v části řešení úloh (opsáno zřejmě z prezentace na téma procenta).

Po formální stránce nevhodně zvolené pozadí prezentace (barvy, kontrast pozadí a textu).

V této podobě nedoporučujeme k použití širokou učitelskou veřejností.