Slovní úlohy se zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.02 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky tematického celku slovní úlohy se zlomky. Má podobu pracovního listu, obsahujícího dvě aplikační slovní úlohy, založené na víceméně realistických situacích z běžného života blízkého žákům, což zvyšuje přitažlivost materiálu pro žáky. Úlohy jsou zaměřené na počítání se zlomky jako s částí celku, početně jsou úlohy jednoduché, takže je lze lehce zvládnout i bez použití kalkulačky. Obě úlohy na sebe navazují, pro správné vyřešení druhé úlohy je tedy nutné správně vyřešit první úlohu. 

Situace v obou slovních úlohách jsou realistické, nicméně před předložením úloh žákům by bylo vhodné aktualizovat číselné údaje v úlohách (ceny různého zboží) tak, aby lépe odpovídaly skutečnosti.

Součástí materiálu jsou správná řešení obou úloh včetně možného postupu při řešení, materiál lze tedy dobře využít i při samostatné práci v hodině či pro domácí opakování.