Slovní úlohy řešené rovnicemi

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.2 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

V materiálu jsou tři úlohy na využití kvadratických rovnic včetně jejich poměrně podrobných řešení.

Jediná drobná chyba se vyskytla na začátku řešení úlohy a), kde je chybně umocněn dvojčlen (n + 1). Tato chyba byla následně vykompenzována druhou chybou při přechodu z druhého na třetí řádek.

Ve zbytku řešení se již chyba nevyskytuje.