Slovní úlohy řešené rovnicemi

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.2 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku slovní úlohy řešitelné rovnicemi. Má podobu pracovního listu, který obsahuje tři aplikační slovní úlohy zaměřené na řešení reálných situací pomocí lineárních rovnic. V úlohách žáci využijí také znalosti z tematického celku procenta a úlohy o pohybu.

Úlohy jsou spíše méně náročné, a to jak početně, tak z hlediska postupu při řešení.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.