Slovní úlohy řešené lineární rovnicí

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:419.04 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pdf dokumentu je určen k procvičení a upevnění celku slovní úlohy řešené lineární rovnicí. Pracovní list obsahuje celkem 8 cvičení, zaměřených na vyjádření neznámé ze vzorce, sestavení rovnice na základě slovního zadání a aplikační slovní úlohy řešitelné pomocí lineární rovnice nebo soustavy rovnic. Úlohy v pracovním listu jsou různé obtížnosti, od nejjednodušších lineárních rovnic po rovnice obsahující zlomky, případně soustavy rovnic, které je potřeba před vlastním řešením upravit v jednu lineární rovnici.

Součástí materiálu je kontrolní řešení, materiál lze využít i k samostatnému procvičování s možností kontroly výsledků.