Slovní úlohy – poměr

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:246.81 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě prezentace byl vytvořen jako výuková opora při výkladu a procvičení látky poměr. V úvodní části materiálu jsou dvě typické řešené úlohy na kterých je postup výpočtů demonstrován. Následuje část k procvičení, ve které je žákům předloženo 5 )loh k samostatnému počítání.

Materiál obsahuje chyby formální (obrázek neodpovídá zadání, typografické chyby, překlepy), obsahové (nesprávný výpočet dělení, nesprávný vzorec pro obsah resp. pro obvod obdélníka) i metodické.

Nedoporučujeme v této podobě k užití širokou učitelskou veřejností.