Slovní úlohy PL 17

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:245.59 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracvoní list se slovními úlohami. Aplikace matematických operací sčítání, odčítání, dělení v číselném oboru do 100.