Slovní úlohy – obsah rovinného útvaru

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:433.07 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě prezentace v MS PowerPoint byl vytvořen jako metodická opora při výuce a procvičování tématického celku obsah trojúhelníku a čtyřúhelníku. V úvodu materiálu jsou připomenuty vzorce pro výpočet obsahu trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kosočtverce a kosodélníku. Následují dvě řešené aplikační úlohy, jedna zaměřená na obsah obdélníku, druhá na obsah trojúhelníku.

V druhé části materiálu jsou žákům předloženy úlohy k samostatnému řešení, v poslední části materiálu jsou správná řešení úloh včetně krátkého postupu.

Úlohy v materiálu jsou aplikační, vztahují obsah n-úhelníku k objektům z prostředí známého žákům. Všechny úlohy k procvičení jsou bohužel stejného typu - žáci počítají obsah obdélníku.