Slovní úlohy – obdélník, čtverec

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:248.55 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál v podobě prezentace v MS PowerPoint je určen k procvičení učiva obvod a obsah čtverce, obdélníku. V první části materiálu jsou připomenuty vzorce pro výpočet obvodu a obsahu, ve vzorcích jsou uvedeny proměnné, u kterých není (např. z ilustračního obrázku) jasné, co znamenají (délka strany, délka úhlopříčky...). Následují dvě řešené úlohy zaměřené na použití vzorců. První úloha je triviální, podobnou úlohu řeší již děti v druhém období prvního stupně. Druhá úloha je z hlediska obsahu komplexnější 

Ve třetí části autor předkládá čtyři úlohy k samostatnému řešení, k dispozici je i správné řešení jednotlivých úloh.

Po obsahové stránce je materiál chudý, může být využit pro žáky s SVP s minimalizovanými výstupy. Po formální stránce je bohužel prezentace zcela nevhodně zpracována a nerespektuje zásady čitelnosti (tmavý text na tmavém pozadí, barevné přechody pozadí) ani zásady zpracování prezentací (formát písma, objem textu na stránku...), materiál obsahuje četné typografické chyby. Bez úpravy formátu nedoporučujeme k použití.