Slovní úlohy o pohybu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:189.15 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pracovního listu ve formátu pdf je určen k procvičení látky úlohy o pohybu. Materiál obsahuje zadání celkem čtyř slovních úloh, zaměřených na základní typy úloh o pohybu. Úlohy jsou originální, zajímavě formulované, pro žáky atraktivní a vyžadují kromě znalosti učiva také vlastní úvahu žáka. Pracovní list je vhodně strukturován, u každého příkladu je dostatek místa pro vlastní výpočty, materiál vede žáky k systematickému zápisu řešení formou jednoduché tabulky, která je u každého příkladu připravena. 

Součástí materiálu je správné kontrolní řešení, pracovní list lze tedy využít i jako samostatnou práci žáků s možností samokontroly nebo jako náplň suplované hodiny.