Slovní úlohy o pohybu - jednoduché

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:296.75 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě prezentace vytvořené v MS PowerPoint byla vytvořena jako výuková podpora při probírání látky úlohy o pohybu. Materiál se zaměřuje na jednoduché úlohy o pohybu (pohyb jednoho objektu, aplikace fyzikálního vztahu mezi rychlostí, dráhou a časem). 

Úvodní část materiálu obsahuje dvě vzorové řešené úlohy, na kterých je demonstrováno využití vztahu mezi jednotlivými veličinami a nutnost práce se stejnými jednotkami.

Druhá část prezentace obsahuje zadání čtyř úloh k samostatnému řešení, v poslední části materiálu je uvedeno správné kontrolní řešení s dílčím postupem výpočtů.

Úlohy jsou zadány jako slovní úlohy, zadání úloh je velmi zdařilé, pro žáky atraktivní, vychází z reálných situací (cyklisté na Tour de France, výlet na chalupu, porovnání rychlosti dvou značek automobilů...). Prezentace je bohužel nezdařilá po formální stránce. Volba pozadí prezentace velmi zhoršuje čitelnost údajů, dále prezentace obsahuje řadu formálních, převážně typografických chyb, ale také chyby obsahové. Například v řešené úloze 2 je v zadání uvedena rychlost 18 km/h, v části výpočtů ale autor počítá s rychlostí 15 km/h. V první úloze nejprve autor 4 hodiny a 15 minut převádí na minuty, poté zpět na hodiny.

Před použitím doporučujeme nejprve prezentaci upravit.