Slovní úlohy na procenta - I.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:186.36 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě jednoduché prezentace je určen k procvičení celku procenta. Obsahuje zadání v podobě slovních úloh z reálného prostředí, autory jednotlivých úloh jsou sami žáci sedmého ročníku. Zadání jsou variacemi na klasická učebnicová zadání, atraktivita materiálu pro žáky je zvýšena právě využitím žáků jako spoluautorů.

Součástí materiálu jsou správné výsledky příkladů, uvedené vždy na následujícím slajdu.

Z hlediska možného sporu s autorským zákonem a zákonem o ochraně osobních údajů nedoporučujeme zveřejnění tohoto materiálu.