Slovní úloha 10

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:213.47 KB
Formát dokumentu:JPG
Popis:

Materiál po formální stránce zcela nevyhovující -směska ručně psaných úloh + úloh tištěných, vystřižených a nalepených, vše naskenováno do jpg dokumentu. Po obsahové stránce směsice různorodých úloh bez jednoticího tématu či úrovně znalostí.

Nedoporučujeme k využití.