Slovní úloha 05

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:270.2 KB
Formát dokumentu:JPG
Popis:

Materiál ve formátu jpg je směsí různorodých úloh pro žáky různého věku a matematické pokročilosti. Po stránce formy zcela nevyhovující materiál - směsice úloh ručně psaných a tištěných, spojených do jednoho dokumentu a naskenovaných do jpg. Úlohy nemají jednotné téma, materiál pro většinu uživatelů bez užitku.

Nedoporučujeme k užití.