Shrnutí – procvičování k maturitní zkoušce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:273.41 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je určen pro procvičování k maturitní zkoušce.

Autorka vybrala 18 otázek, ke kterým byla inspirována státní maturitní zkouškou v oblasti lineárních rovnic a lineárních funkcí.

Na závěr materiálu jsou zařazeny výsledky. Výsledky úloh 11 a 16 jsou chybné.

Vzhledem k tomu, že materiál neobsahuje řešení (a některé výsledky jsou chybné), domnívám se, že jeho přínos není příliš velký, ale ve výuce např. na SOU je použitelný (po opravě chyb).