Shrnutí k maturitní zkoušce - kvadratická funkce, rovnice, nerovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:272.38 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je určen pro procvičování k maturitní zkoušce.

Autorka vybrala 11 otázek z oblasti kvadratických funkcí, rovnic a nerovnic, ke kterým byla inspirována státní maturitní zkouškou.

Na závěr materiálu jsou zařazeny výsledky, přičemž výsledek úlohy 4 není správný (patří 1,5).

Vzhledem k tomu, že materiál neobsahuje řešení (a jeden výsledek je chybný), domnívám se, že jeho přínos není sice příliš velký, ale ve výuce např. na SOU je použitelný (po opravě chyby).