Shodnost trojúhelníků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.14 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen zejména k opakování celku konstrukce trojúhelníků a okrajově k zopakování shodnosti trojúhelníků. Materiál obsahuje čtyři různorodé konstrukční úlohy, úlohu zaměřenou na popis a vlastnosti trojúhelníku a jednu úlohu na nalezení dvojic shodných trojúhelníků. V konstrukčních úlohách je po žácích požadován také symbolický zápis postupu konstrukce. Autorka velmi vhodně zvolila gradovanou obtížnost zápisu, zpočátku je požadováno pouze doplnění některých částí zápisu, v dalších příkladech již celý zápis postupu konstrukce.

Materiál lze použít pro samostatnou práci žáků s možností autokontroly. 

Součástí materiálu je kontrolní správné řešení, v poslední úloze je chyba ve správném řešení (viz. věcná správnost materiálu).