Shodné útvary

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:101.5 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tématu shodnost útvarů. V úvodu materiálu autor připomíná věty o shodnosti trojúhelníků, následuje cvičení zaměřené na hledání shodných trojúhelníků mezi zadanými. Předložené řešení by bylo vhodné doplnit o vyjádření, které strany různých trojúhelníků si odpovídají, v předloženém řešení si vrcholy a strany trojúhelníků tak jak jsou zapsány neodpovídají.

Druhé cvičení je velmi jednoduché, náročností přiměřené žákům třetí třídy. Mezi předloženými rovinnými útvary (obrázky) hledají žáci dvojice shodných útvarů a vybarvují stejnou barvou. Zadání úlohy je triviální.

Obsahová a didaktická hodnota materiálu je nízká, nedoporučujeme k použití.