Shodná zobrazení

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.01 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pdf dokumentu je určen k procvičení celku shodná zobrazení. Pracovní list obsahuje celkem 6 různorodých cvičení zaměřených na hledání souměrnosti útvarů, zobrazení jednoduchých útvarů v osové souměrnosti, středové souměrnosti a v posunutí a také konstrukční úlohy (konstrukce trojúhelníka podle věty sss, usu a sus) včetně zobrazení narýsovaného trojúhelníka ve shodném zobrazení.

Součástí materiálu jsou také správná kontrolní řešení úloh, takže materiál lze využít i k samostatné práci žáků s možností vlastní kontroly řešení.